Modelu středu obce The model of the town center

Ukázka pomocí obrázků The demonstration via pictures

Po kliknutí na obrázek se zobrazí obrázek v plné velikosti. Clicking on the image will display the same image in full size.

Ukázka pomocí knihovny THREE.js The demonstration via THREE.js library

Model obce se zobrazí po kliknutí zde. The model of the town will be displayed after cliking here.

Stažení modelu obce zde. Download the model of the town here.